Awanse, awanse, awanse!

24 listopada 2017

Maciej Czech, dotychczasowy Digital Director, awansuje w strukturach MullenLowe na stanowisko Chief Growth Officer.

Odpowiadać będzie głównie za wdrażanie nowych i rozwój istniejących obszarów firmy.Celem powołania nowego stanowiska jest zwiększanie przychodów i pozyskiwanie klientów poprzez rozwój nowych kompetencji, narzędzi i technologii, podnoszących poziom specjalistycznej ekspertyzy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku technologii i usług marketingowych. Maciej odpowiedzialny będzie również za podnoszenie kultury digitalizacji w firmie, relacje biznesowe z kluczowymi partnerami, pozyskiwanie nowych partnerstw, eksplorację nowych zasobów i rozwiązań oraz ich adaptację w lokalnych warunkach. Maciej pracuje w MLMH od 2009 roku, od początku odpowiadając za rozwój oferty digitalowej firmy. Wcześniej zdobywał doświadczenie prowadząc własną firmę oraz m.in. w ING Banku Śląskim, gdzie przez 7 lat zajmował się rozwijaniem digital marketingu.