Bank ING ruszył z promocją „Pensji na już“

Warszawa, 2 sierpnia 2018 r.

22 lipca rozpoczęła się kampania reklamowa „Pensji na już“ – nowego produktu kredytowego oferowanego przez ING Bank Śląski. Za planowanie i zakup mediów na rzecz kampanii odpowiada dom mediowy MullenLowe MediaHub.

Akcja reklamowa „Pensja na już“, wystartowała 22 lipca 2018 r. i potrwa do końca września.

„Pensja na już“ to limit zadłużenia w koncie udzielany na okres 15 dni bez odsetek. Limit udzielany jest w wysokości od 500 do 3500 zł. Prowizja za jego udzielnie wynosi tylko 20 zł.

W ramach kampanii wykorzystywane są spoty reklamowe o długości 30“ i 15“. Kampania ma charakter zasięgowy, na jej rzecz wykorzystano główne anteny telewizyjne, wybrane kanały tematyczne oraz reklamy internetowe w formie: display, wideo, content marketing, a także media społecznościowe.

Kampania prowadzona jest w ramach platformy komunikacyjnej: „ING Bank Śląski – Liczą się ludzie“. Za planowanie i zakup mediów na rzecz kampanii odpowiada dom mediowy MullenLowe MediaHub, autorem kreacji, zarówno offline, jak i online jest agencja reklamowa Brain.