Kto ogląda informacje?

Warszawa, 26 lutego 2018

Widownia poszczególnych programów informacyjnych jest zróżnicowana. I choć mężczyzn – widzów w tej kategorii programowej znajdziemy więcej niż w ogólnym profilu telewizyjnym, to fanką informacji jest kobieta.

Uśredniony obraz miłośnika newsów można przedstawić następująco: kobieta, 60+, emerytka, mieszkanka wsi i miast poniżej 50tys. mieszkańców, o średnich dochodach. Pod względem oglądalności królują Fakty (TVN) zarówno w grupie ogólnej, jak i komercyjnej - wynika z analizy domu mediowego MullenLowe MediaHub.

Dom mediowy MullenLowe MediaHub przeanalizował profil widzów oraz oglądalność telewizyjnych programów informacyjnych w Polsce. W analizie uwzglęniono Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Teleexpress, Wydarzenia Flesz, Panorame, Teleexpress Extra, Fakty po Faktach i wydania specjalne.

Eksperci MulleLowe MediaHub wzieli pod uwagę kryterium wieku, dochodów, płci, miejsca zamieszkania, profesji i wykształcenia. Analiza pokazuje sporo różnic pomiędzy widzami poszczególnych programów.

- Od lat kondycja TV jest praktycznie niezmienna. Polacy oglądają to medium średnio ponad 4 godziny dziennie. Niemniej jednak zmiana dystrybucji treści oraz rozwój stacji tematycznych zmienił obraz konsumpcji. Od kliku lat najwięcej widzów tracą duże anteny (TVP1, TVP2, Polsat, TVN). Spadki te na ogół wynoszą 3-7% rok do roku. Po dość dobrych wynikach 2014 i 2015 nadeszły ciężkie czasy dla TVP1. W ostatnich dwóch latach stacja traciła odpowiednio 10 i 15% w stosunku do roku poprzedniego. Spadki te były 2,3-krotnie wyższe od wyników na pozostałych dużych antenach. Co ciekawe znaczący wpływ na tą sytuację miały oglądalności „programów polityczno-ekonomicznych” (-64% 2017 vs 2016)oraz właśnie „programów informacyjnych” (-22% 2017 vs 2016), które na innych stacjach praktycznie powtórzyły wyniki z 2016 roku – mówi Michał Bakalarczyk, ekspert rynku TV z MullenLowe MediaHub.

Spośród wszystkich programów informacyjnych mężczyźni oglądają najczęściej Teleexpress i Wiadomości - 48% - to więcej niż przeciętny udział mężczyzn w widowni telewizyjnej, z kolei Fakty (58% oglądającyh) i Wydarzenia (57% ogladających) są magnesem dla kobiet.

Wyższym wykształceniem mogą pochwalić się widzowie sztandarowego programu informacyjnego stacji TVN – stanowią 22%, co oznacza o 56% wyższy wynik od średniej programów informacjnych (14%). Wiadomości i Teleexpress upodobali sobie widzowie ze średnim wykształceniem (ok. 40 proc. widowni), a „Wydarzenia” bez matury (53 proc.). We wszystkich analizowanych programach udział podstawowego i średniego przekracza 80% (oprócz Faktów – 75%)

Faktom ufają w szczególności szefowie i właściciele firm, (co dziesiąty widz zarządza jakimś biznesem), zaś Wydarzeniom robotnicy i rolnicy (14%). Emeryci i renciście są wiernymi odbiorcami wszystkich programów informacyjnych, jednak największą grupę przyciąga przed ekrany Teleexpress (58%), na drugim miejscu tej kategorii widzów są Wiadomości (56%). Fakt ten determinuje wiek widzów tych programów – ponad 60 lat ma 57% widzów Teleexpressu i 56% widzów Wiadomości.

Największe miasta wyhodowały wiernych odbiorców Faktów, 12% ich widzów mieszka w miastach powyżej pół miliona mieszkańców – to więcej niż przeciętnie zasiadających przed telewizorem. Pozostałe serwisy w dużych miastach mają wyniki poniżej średniej. Wieś z kolei jest wylęgarnią widowni Wiadomości (46% z nich mieszka na wsi), w małych miastach z kolei wygrywają Wydarzenia i Teleexpress (po 12%).

W grupie ogólnej – widzów od 4 roku życia w górę przodują „Fakty” ze średnią oglądalnością ponad 2,8mln, przed „Teleexpresem” i „ Wiadomościami) (oglądalność ponad 2,3 mln widzów). Pierwszą piątkę zamykają pozycje Polsatu: „Wydarzenia” i „Wydarzenia Flesz” z widownią - odpowiednio blisko 2mln i ponad 1,5mln widzów.

Biorąc pod uwagę tzw. grupę komercyjną (w wieku 16-49 lat) widać istotne przetasowanie w rankingu oglądalności. Na drugie i trzecie miejsce awansują pozycje Polsatu, natomiast Wiadomości i Teleexpress spadają na 4 i 5 pozycję. W tej grupie Fakty niezmiennie zajmują pierwszą pozycję, z widownią prawie 1mln.

Analiza MullenLowe MediaHub wykazuje, że z roku na rok oglądalność programów informacyjnych spada. Jest to częściowo zbieżne z trendem spadkowym oglądalności stacji z tzw wielkiej czwórki (TVP1, TVP2, Polsat, TVN). Najdotkliwiej zarówno w grupie szerokiej jak i w komercyjnej spadki te odczuwają programy TVP – bo nawet o 25% rok fo roku. Oglądalność newsów w Polsacie spada średnio od 5 – 10 procent rocznie. Największą stabilność utrzymują Fakty (średnio 5% rok do roku), a w grupie komercyjnej 7%.

Analiza progamów informcyjnych domu mediowego MullenLowe MediaHub została przygotowana w oparciu o dane Nielsen Audience Measurement za 2015, 2016 i 2017 r.