RAPORT COVID TRACK BY MULLENLOWE MEDIAHUB ZACHOWANIA KONSUMENCKIE PO ROKU PANDEMII – zapraszamy na webinar

2021/04/04 09:26

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy i zinterpretujemy najciekawsze wnioski z raportu COVID TRACK BY MULLENLOWE MEDIAHUB. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE PO ROKU PANDEMII.

Po roku od początków pandemii i wprowadzenia pierwszego lockdownu po raz drugi, a pierwszy raz wspólnie z Instytutem Badań Pollster przyglądamy się nastrojom społecznym, codzienności konsumentów, zmianom w psychografii zakupowej oraz korzystaniu z mediów.

 

Raport opiera się na wieloźródłowej analizie danych zastanych i własnych danych zebranych w badaniu ilościowym CAWI, przeprowadzonym we współpracy z Instytutem Badań Pollster, na reprezentatywnej próbie Polaków, n=1007. Odpowiedzi respondentów zebrano w okresie: 22-26 lutego 2021 roku, a rezultaty porównano z wynikami badania przeprowadzonego na zlecenie MULLENLOWE MEDIAHUB w pierwszych tygodniach pandemii w 2020 roku.

 

Jak rok temu, tak i teraz chcemy, aby nasze obserwacje mogły posłużyć marketerom, jako wsparcie tłumaczące zmiany w tkance społecznej, wrażliwej na dynamicznie zmieniające się warunki życia.

 

Zapraszamy na webinar, ktory odbędzie się we wtorek 13 kwietnia o godz. 15:00.

 

AGENDA

  1. Wspomnienie roku, którego nie chcemy wspominać – analiza zmieniających się nastrojów w społeczeństwie od początku pandemii.
  2. Codzienność konsumentów po roku pandemii.
  3. Media w dobie pandemii.
  4. Jak zmienili się Polacy – na podstawie psychografii zakupowej.
  5. Konsumenci o przyszłości – 3 scenariusze rozwoju pandemii, a codzienność Polaków.

 

Link do rejestracji 

 

Do zobaczenia!