RAPORT COVID TRACK BY MULLENLOWE MEDIAHUB ZACHOWANIA KONSUMENCKIE PO ROKU PANDEMII

2021/04/13 09:13

Przedstawiamy Państwu raport będący kontynuacją naszego zeszłorocznego badania COVID TRACK BY MULLENLOWE MEDIAHUB. Po roku od początków pandemii i wprowadzenia pierwszego lockdownu, ponownie przyglądamy się nastrojom społecznym, codzienności konsumentów, zmianom w psychografii zakupowej oraz korzystaniu z mediów.

Raport opiera się na wieloźródłowej analizie danych zastanych i własnych danych zebranych w badaniu ilościowym CAWI, przeprowadzonym we współpracy z Instytutem Badań Pollster, na reprezentatywnej próbie Polaków, n=1007. Odpowiedzi respondentów zebrano w okresie: 22-26 lutego 2021 roku, a rezultaty porównano z wynikami badania przeprowadzonego na zlecenie Mullenlowe Mediahub w pierwszych tygodniach pandemii w 2020 roku.

 

Jak rok temu, tak i teraz chcemy, aby nasze obserwacje mogły posłużyć marketerom, jako wsparcie tłumaczące zmiany w tkance społecznej, wrażliwej na dynamicznie zmieniające się warunki życia.

 

Zapraszamy do pobrania i życzymy miłej lektury.